ELEGANT TOUCH NAILS
Eindelijk heb ik voor u een nail DIY klaar! De reden waarom dit soort gebeurtenissen vrij zeldzaam is, is omdat ik mijn nagels nooit echt mooi lang kan laten groeien en bijgevolg ook niet zo mooi kan versieren. Voor professionele nail DIY's verwijs ik u daarom graag door naar Elfi. Gelukkig is deze DIY ook doenbaar voor mensen met hetzelfde probleem als ik, beter nog, dit is een oplossing op ons probleem. Lange nagels in 1 2 3; klinkt goed, niet?

I finally have a nail DIY ready for you! The reason why this sort of happinings do not take place that often is because I'm a muddler in letting grow my nails that long and thus cannot decorate them beautifully. For professional nail DIY's I refer to Elfi. Fortunately this DIY is also achievable for the ones with the same problem as me, even better, this is a solution to our problem. Long nails in 1 2 3; sounds good, don't ya think?

Wat heb je nodig? De Elegant Touch nepnagels in uw favoriete kleur, verkrijgbaar bij Di en Kruidvat alsook online, en de Elegant Touch Super Adhesive Tabs. In het originele pakje nepnagels zitten ook stickertjes, maar de Super Adhesive Tabs zijn sterker en houden de nagels langer vast.

What do you need? The Elegant Touch fake nails in your favorite color, available at Di and Kruivat ànd online, and the Elegant Touch Super Adhesive Tabs. In the original package of fake nails are also stickers included but the Super Adhesive Tabs are stronger and hold the nails longer.

 1 

In 5 simpele stapjes bevestig je de nepnagel op je eigen nagel. 
Kies voor elke nagel de juiste grootte van nepnagel en leg deze op een rijtje van duim naar pink zodat je gemakkelijk weet welke nagel bij welke vinger hoort (want de grootte van wijs- en ringvinger verschilt niet zo veel en zie je niet erg goed op het eerste zicht).

In 5 simple steps you attach the fake nail on your own nail.
Choose for each nail the correct size and order them from thumb to pinky. In that way it is clear which nail belongs to which finger (because the size of the forefinger and ring finger does not differ a lot at first sight).
 2 

Kleef een Super Adhesive Tab sticker op je nagel (soms moet je het stickertje een beetje bijknippen opdat het zou passen) en haal het plastiekje bovenop weg. 

Apply the Super Adhesive Tab sticker on your nail (sometimes you need to cut a piece of the sticker in order to get the correct, fitting form for your nail) and remove the plastic layer on top.

 3 

Kleef de nepnagel in de juiste grootte op de sticker.

Apply the fake nail in the correct size on the sticker. 4 

Duw gedurende 5 minuten de nagel stevig aan.

Push on the nail for about 5 minutes.

 5 

Breek het lipje bovenaan de nagel af en vijl de nagel een beetje bij totdat je de gewenste lengte en vorm bekomt.

Break off the little pull tab on top and fille the nail until you get the desired length and form.

Of ik tevreden ben over de Press On nails van Elegant Touch? Ja.

Ten eerste zien de nagels er helemaal niet fake uit; als ze op de nagels zijn aangebracht krijg je het idee dat je nagel gewoon heel erg mooi is gelakt. Geen veel te harde, zelfklevende en opvallende nepnagels zoals je ze soms kan kopen in verschillende grootwarenhuizen dus. 
Ten tweede blijven de nagels, mits geen té belastende handarbeid en genoeg geduld, vrij lang op de nagel zitten. Of ze effectief 7 dagen na aanbrengen nog steeds op je nagels zitten (zoals de doos aangeeft) kan ik je niet verzekeren na deze eerste keer. Ik had namelijk niet het geduld om 5 minuten per nagel aan te duwen en daarmee kwamen ze bij mij wel vlug los. Maar mijn duim en wijsvinger, waarop ik de nagel wel geduldig 5 minuten lang had aangeduwd lieten de nepnagel niet snel los, wat voor mij toch wel het bewijs is dat de nagels effectief goed blijven kleven. Elegant Touch heeft duidelijk mijn visie op artificiële nagels verandert. Het is zeker voor herhaling vatbaar en de volgende keer ga ik voor deze zwarte versie!

If I am pleased by the Press On nails of Elegant Touch? Yes. 

First of all the nails do not look fake at all, when attached to the nail you get the impression of just a beautifully polished nail. Not like the too stiff, self adhesive and prominent fake nails that are available at some shopping malls. 
Secondly, the nails remain for a considerably long time on your nails in case of not too damaging handcraft and sufficient patience. I cannot assure you if they still stick on your nails 7 days after application (as written on the box) after this first test. I namely have not enough patience to press 5 minutes per nail and that's why they got off very soon with me. But the nails on thumb and forefinger, on which I did patiently press for 5 minutes, did not not came off very quickly. In my opinion this proves that the nails do stick very well. Elegant Touch clearly changed my vision on  artificial nails. This will be repeated and the next time I will apply this black version!

Happy Sunday!
xo