OPENING 1DWORLD POP-UP STORE

Neen beste lezer, dit is geen vergissing. Deze post gaat wel degelijk over One Direction; en in het bijzonder over de opening van hun pop-up store in het Waasland Shopping Center. Toen ik gevraagd werd om een kijkje te gaan nemen op de opening van hun tijdelijke winkel in Sint-Niklaas wist ik meteen wat te doen. Mijn zus is namelijk al een hele tijd fan van de 5 directioners en daarom besloot ik dus (wat een ongelooflijk brave zus ben ik toch!!) om op het voorstel in te gaan. Eerder al was ik van dienst geweest om zuslief en vriendin te begeleiden tijdens het 1D optreden in het Sportpaleis een paar maand geleden en toegegeven, ik heb mij er kostelijk geamuseerd. Die mannen kunnen er wat van! Daarom was het gillende tienermeisje in mij toch ook wel benieuwd naar wat die veel besproken #1DWORLD pop-up store voor ons in petto had. 

En ik was blijkbaar niet alleen. Daags voordien werden naar schatting al 2000 fans verwacht. Of het er werkelijk zoveel waren kan ik u niet vertellen, wat u wel moet weten is dat de eerste fans, Meg, Perrine, Eva, Coralie, Celine en Mélanie uit Luik de dag voordien al omstreeks negen uur de wacht hielden aan de ingang van het Shopping Center om toch maar als eerste binnen te kunnen in de exclusieve winkel. Wat een fans!

No dear reader, this is not a mistake. This post is indeed about One Direction; and especially about the opening of their pop-up store in the Waasland Shopping Center. When I was asked to take a look at the opening of their temporary shop in Sint Niklaas I knew exactly what to do. My sister has actually been a fan from the 5 directioners already for a long time now and that's why I decided (I'm such a sweeeet sister!!) to accept the proposal. Earlier I had already been at service to accompany my sister and her friend during the 1D concert a few months ago and I have to admit I had a great time. Those chaps know how to make a show! Therefore the screaming teenage girl in me was very curious for what the much-discussed #1DWORLD pop-up shop had in store for us.

And I was not alone at all. The previous day they expected about 2000 fans for the opening. I cannot tell you if there were indeed that many girls, but what you all need to know is that the first fans, Meg, Perrine, Eva, Coralie, Celine and Mélanie from Luik guarded at the Shopping Center since 9 o'clock pm the previous day just to make sure that they were the first ones to enter the exclusive shop! Great fans!


Bij het binnenkomen in de store werden we al meteen verwelkomd door de kartonnen versie van de Jonge britse helden. Elke fan - jong en oud - mocht met hen op de foto. Mijn zus Louise en vriendin Annelies hielden het bij een bescheiden 'duimfoto' terwijl sommige andere fans zich volledig lieten gaan en Harry en de rest bedolven onder kussen en knuffels. De kartonnen borden zijn zo ongeveer het meest geliefde gadget onder de fans. Voor zo'n €30 nemen ze hun favoriete directioner mee naar huis.

At the entrance of the store we were welcomed by the cardboard version of the young British heroes. Every fan - young and old - had the chance to take a picture with them. My sister Louise and friend Annelies were happy with a modest 'thumbpicture' while some other fans let loose and overwhelmed Harry and the rest with kisses and hugs. The cardboard boards are about the most loved gadgets under the fans. For about €30 they can take their favorite directioner home.Naast de kartonnen replica's van de boys gaan er ook t-shirts, posters, petten, onesies en ja zelfs nepnagels met het hoofd van de jongens over de toonbank. De verkopers, keurig in One Direction outfit, werkten zich uit de naad maar bleven vriendelijk en neurieden zelfs stiekem mee met de grootste 1D hits die steeds opnieuw werden afgespeeld. 

Alongside the cardboard replicas from the boys also t-shirts, posters, caps, onesies and yes even fake nails with the heads of the boys sold like hot cakes. The salesmen, neat in One Direction outfit, work themselves to death but remain friendly and even hum secretly along with the greatest 1D hits , which were constantly repeated. 


Over die grootste hits gesproken, de fans kunnen hun favoriete 1D song meezingen op de karaoke/meezing stand. Onder het strenge, toeziend oog van de andere directioners brult mening tienermeisje zich de longen uit het lijf. En zoals u hierboven kan zien, kon ook ik mezelf niet inhouden en ging ik volledig op in míjn lievelings-direction-lied 'Live while we're young'. 

And about those greatest hits, the fans are able to sing along with their favorite 1D song at the karaoke/sing along booth. Under the carefully observing eyes of the other directioners many teenage girls screamed like there was no tomorrow. And as you can see on the picture above, I myself also couldn't resist and I got completely loose  at my own favorite-direction-song 'Live while we're young'.Een andere befaamde spot in de pop-up store is de 1D Wall. Een rode muur waarop de fans met alcoholstift iets kunnen neerpennen voor de jongens. Of de boys echt de liefdesverklaringen van hun Belgische fans zullen lezen is niet zeker, maar dat de meisjes hun beste Engels boven haalden om hun gevoelens te kunnen verwoorden staat vast.

Another famous spot at the pop-up store is the 1D Wall. A red wall on which fans can write down something for the boys with a permanent marker. If the boys will ever read all those declarations of love from their Belgian fans is not clear, but that the girls articulated their feelings in their very best English is certain.In de laatste hoek van de shop is een heuse fotostudio opgesteld. De fans poseren voor een groen doek en verschijnen nog geen seconde later al naast hun heroes op een vooraf gekozen foto. Magic, quoi! Voor €15 euro kunnen ze hun gepersonaliseerde foto thuis inkaderen.
 
The last corner of the shop is home to a real photo studio. Fans can pose before a green canvas and will immediately appear next to their heroes on a picture of their liking. Magic, quoi! For about €15 they can frame their personalised picture at home.


De opening kon op heel wat persbelangstelling rekenen. Zo presenteerde Astrid De Meure van Mnm haar ochtendshow die ochtend vanuit het Waasland Shopping Center. Ook de verschillende tvzenders kwamen gewapend met camera en micro een bezoek aan de winkel brengen en interviewden fans dat het een lieve lust was. Ik vermoed dat jullie er wel iets van gehoord hebben? :)

The opening could rely on a lot of press interest. Astrid De Meure from radio station Mnm broadcasted her morning show that morning next to the shop out of the Waasland Shopping Center. The different broadcasters and newspaper journalists also visited the shop armed with camera and microphone and interviewed the fans merrily. I guess some of you heard about it? :)
Zo, dat is mijn verhaal/verslag van een vrolijke 1D voormiddag in het Waasland Shopping Center. Ik denk dat jullie nu wel begrijpen waar die instagram filmpjes en foto's vandaan kwamen. En ik moet stiekem toegeven, er zit ook wel een kleine directioner vanbinnen in mij :) Slaap lekker én don't forget to live while you're young!

So, that is my story/report of a happy 1D forenoon at the Waasland Shopping Center. I think you guys now understand where all those instagram videos and pictures came from. And I secretely have to admit, deep in me there is also a little directioner :) Sweet dreams ànd don't forget to live while you're young!


One Direction pop-up store at Waasland Shopping Center until the 7th of September.
A big thanks again to Enchanté PR and Sony Music for the invitation!

xo